Yoga

 

Effekter

Effekter av Hatha Yoga
(evidensbaserat)


Minskad stress och inflammation
Det autonoma nervsystemet (parasympatiska) aktiveras vilket leder till en ökad avslappning. Detta medför att stresshormoner som t.ex kortisol, CRP och GABA påverkas positivt.

Lägre blodtryck
Blodtrycket sänks som kanske beror på den jämna, långsamma och djupa andningen (diafragma andning) men också den fysiska effekten av yogaposerna.

Ökad rörlighet
Bättre cirkulation och avslappning i musklerna samtidigt som olika led/muskel-problem, muskelspänningar och muskelobalanser förhindras/lindras.

Minskad smärta och ömhet
De som hade ledinflammation (artrit) fick en minskad smärta och ömhet efter yogaträning.

Fördel för astmatiker/KOL
Forskning visar att astmatiker kan minska sin medicinering samtidigt som antalet astmaanfall minskade.

Vilande för hjärtat
Inversioner tycks ha en återställande effekt för de som har arytmi (puls mellan 150-200 slag/minut) och kan häva arytmin. Att stå upp och ner är vilande för hjärtat (sänkt puls) eftersom den lugna delen av nervsystemet aktiveras, man får en kärlvidgande effekt.

Avspänning i centrala nervsystemet
Avspänningseffekten av yoga-träning sker i det centrala nervsystemet. Av konditionsträning och annan muskelträning menar vissa på att avspänningen beror på att musklerna blir uttröttade.

Minskad skattad ansträngning och ökat syreupptag
Studier visar att yogaträning leder till en lägre syrekonsumtion och en minskad skattad ansträngning vid samma fysiska arbetsintensitet efter en yogaträningsperiod. Vissa dynamiska yogaövningar kan ge en viss höjning av syreupptagningsförmågan hos de som är otränade. Yogatränade personer skattar sin ansträngning lägre vid fysisk aktivitet jämfört med de som inte tränar yoga (tränade bara fysisk träning). Pulsen kan komma upp till 85 % av maximal syreupptagningsförmåga av vissa yogaövningar men puls och syreupptagning följs ej linjärt vid vissa yogaövningar och därför är det ej säkerställt att yogaträning kan öka syreupptagningsförmågan.

Ökad balansförmåga och muskelstyrka


Psykiska effekter


Humörhöjande
Yoga och fysisk träning har likvärdiga humörhöjande effekter. Meditation och yoga leder till positiva känslor, detta kan ses genom att vänster sida av hjärnan aktiveras. Stress, depression och ångest minskar ofta med yogaträning. Luftflödet genom näsborrarna kan ha en effekt på humöret.

Självinsikt och egenkontroll förbättras ofta.

Effekter
Armstående

Vetenskapliga effekter av Yoga


Följ min vetenskapsblogg här

Mer ingående om yogaforskning här


.

Yoga
Copyright 2017 mpwork | marianpapp.se | Funktionell/Dynamisk/Evidensbaserad hathayoga
Marian Papp 070 694 6553